Om IPv6 Forum – Sverige

 

IPv6 Forum Sverige är en löst sammansatt organisation som drivs av .SE och Edvina.net. Målet är att bygga upp en plattform för erfarenhetsutbyte i arbetet med att införa IPv6. Vi vill skapa mötesplatser för alla inblandade parter – från nätverkstekniker och webb-byggare till projektledare och chefer. Internet är till för alla och alla som bygger Internet- och nätverkstjänster påverkas på ett eller annat sätt av IPv6.

Vi är den Svenska delen av det internationella IPv6 Forum, som jobbar med alla aktörer på marknaden för att befrämja införandet av IPv6 i lokala nätverk, i operatörsnät och på Internet.

 

Edvina AB.SE - Internetstiftelsen
 Posted by oej on July 5, 2011
© 2011 IPv6 Forum Sweden Suffusion theme by Sayontan Sinha