14 medlemmar i IPv6 Forum - och fler på väg!

Vi är nu 14 medlemmar i IPv6 Forum Sverige! För att bli medlem vill vi att organisationen – företaget eller föreningen –  jobbar med IPv6 på ett eller annat sätt och är berett att delta i arbetet med att föra ut kunskap om IPv6 och bygga upp detta forum för erfarenhetsutbyte. Välkomna våra nya medlemmar: [...]

 14 medlemmar i IPv6 Forum – och fler på väg!  January 20, 2012  Posted by oej on January 20, 2012  Comments Off
© 2011 IPv6 Forum Sweden Suffusion theme by Sayontan Sinha