Hur lägger man upp IPv6-projektet?

IPv6 blir en större förändring i företagets interna och externa kommunikation. Det gäller att inte göra det till ett oöverblickbart mastodontprojekt, utan att integrera det i alla IT-projekt. Det börjar dock med en viktig fas – att alla ska lära sig och testa IPv6. Post- och Telestyrelsen, PTS, har ett myndighetsansvar i införandet av IPv6 [...]

 Hur lägger man upp IPv6-projektet?  January 30, 2012  Posted by oej on January 30, 2012 , ,  Comments Off
© 2011 IPv6 Forum Sweden Suffusion theme by Sayontan Sinha