2012 - Året då du inför IPv6 i dina system

Olle Johansson, Edvina, skriver på ISOC.SE’s blogg: 2012 kommer att bli året då du inför IPv6 i dina system. Det är inte längre en fråga om ”om”, det är en fråga om när och till vilken kostnad. Det är en frågan om att behålla ett öppet och globalt Internet. Det är en fråga om att [...]

 2012 – Året då du inför IPv6 i dina system  January 3, 2012  Posted by oej on January 3, 2012  Comments Off
© 2011 IPv6 Forum Sweden Suffusion theme by Sayontan Sinha