PTS Generaldirektör Göran Marby har gått ut med ett starkt uttalande att myndigheterna bör gå före med införandet av IPv6.

“Genom att införa IPv6 säkerställer myndigheterna sin fortsatta tillgänglighet för medborgaren. Samtidigt så bidrar myndigheterna också till ett internet som kan fortsätta växa och hitta nya användare. Svenska myndigheter ligger långt framme inom en rad olika områden. Nu har också myndigheterna chansen att ligga steget före i teknikutvecklingen och bidra till ett internet som är öppet och tillgängligt för alla.”

 

PTS Logotype

På bloggen skriver han att det går långsamt, men att det görs vissa framsteg med IPv6. Många myndigheter har redan infört IPv6, men det går långsamt. PTS har regeringens uppdrag att övervaka myndigheternas nåbarhet med IPv6.

En undersökning om myndigheternas IPv6-införande publicerades tidigare i år. I den framgår att myndigheter och kommuner som har egen IT-drift i högre omfattning har infört IPv6 än dom som har outsourcat driften. Det problem som framhålls är i första hand personella resurser, ekonomi kommer i andra hand. En tredjedel av organisationerna ser IPv6 som en icke-fråga idag, trots regeringens påtryckning. Man efterfrågar också information om genomförande, både för IT-chef och tekniker.

Här finns mycket att göra. PTS har sedan länge haft guiden Att införa IPv6 – men om man läser undersökningen verkar det inte vara nog. Gå med i våra mail-listor och diskutera vad som kan göras. Är bilden likadan för näringslivet? Vilken typ av information är det som behövs?

 
© 2011 IPv6 Forum Sweden Suffusion theme by Sayontan Sinha