PTS nya webbsida visar tydligt status för IPv6 i myndighetsvärden.

PTS har fått regeringens uppdrag att följa upp myndigheternas arbete med IPv6. Detta görs bland annat med att lansera en ny webbsida. Som komplement finns E-delegationens lista över myndigheter med IPv6 och Torbjörn Eklöws sida Myndigheter med IPv6. Så nog är myndigheterna bevakade alltid – men betyder det att dom faktiskt prioriterar IPv6 i arbetet? Vad är skälen, förutom direktivet, och vad händer om dom inte bryr sig?

Så här skriver PTS:

“Alla myndigheter bör införa IPv6
De flesta verksamheter i samhället är beroende av elektronisk kommunikation och kommunikation via internet – det gäller inte minst myndigheter. Utrustning som ansluts till internet kräver en unik adress och måste använda gemensamma regler s.k. protokoll för kunna kommunicera med varandra. Det dominerande protokollet IPv4 håller på att ta slut och då finns det inte fler adresser att dela ut. En lösning är att införa det nyare protokollet IPv6.

Genom att införa IPv6, vid sidan av IPv4, i de publika e-tjänsterna kan en organisation vara säker på att vara nåbar för alla även i framtiden. Regeringen har i sin digitala agenda sagt att alla myndigheter bör ha infört IPv6 senast år 2013. “

Slutklämmen i nyhetsinlägget om den nya webbsidan är bra formulerad och rakt på sak. Vill myndigheten vara en del av Internet så måste dom lägga till IPv6.

“IPv4 och IPv6 kan inte kommunicera med varandra. Därför behöver organisationer ha stöd för båda standarderna för i först och främst sina publika e-tjänster som e-postserver, domännamnsserver och webbserver. Att införa IPv6 vid sidan av IPv4 är därför en förutsättning för en organisation att behålla och förbättra sin förmåga att kommunicera via internet.”

 

   
© 2011 IPv6 Forum Sweden Suffusion theme by Sayontan Sinha