Swedish Network Users Society - SNUS
IP-forum vidareförmedlar en inbjudan till traditionellt SNUS-seminarium tisdag 24 januari 2012 kl.17.30 på .SE’s kontor, Ringvägen 100. Deltagande är gratis – anmäl dig på förhand. Och gå gärna med i SNUS – det är billigt att bli medlem!
Interlan är medlemmar i IPv6-Forum.se!

Möt 2011 års IP-prisvinnare: Torbjörn Eklöv, Interlan

 Agenda:

  • 17.30-18.00 SNUS bjuder på lättare förtäring för deltagare på kvällsseminariet
  • 18.00-18.05  Välkommen – aktuellt från föreningen SNUS, Anne-Marie Eklund Löwinder, sekreterare
  • 18.05- ~20.00 Kom och lyssna på 2011 års IP-prisvinnare!

Styrelsens motivering till priset:

Torbjörn får priset för sitt enorma engagemang och pragmatiska förhållningssätt att sprida information och kunskap om IPv6 och DNSSEC. Genom sajter som http://myndighetermedipv6.sehttp://kommunermedipv6.se,http://myndighetermeddnssec.sehttp://kommunermeddnssec.sehttp://test-ipv6.se och http://www.dnssecandipv6.se mäter han och visar mycket konkret utvecklingen i Sverige. Dessutom ser han till att julbocken i Gävle både pratar IPv6 och har kameraövervakning.
Alltid lika generös att dela med sig av råd och kunskap har han ändå tid över att ägna åt sin mountain bike, orientering och fiske. Torbjörn kan sin IPv6, och lever efter devisen ‘Did you enable IPv6 on something today?’”
Kom och hör ”Sir Tobbe” dela med sig av sina rika erfarenheter!
Anmälan senast 17/1 via epost till: board@iis.se Ange namn, epostadress och ev. företag.
Berätta om du har några speciella krav på kost, vi kommer att bjuda på en smörgås (motsvarande).
Välkomna!
 /Styrelsen gm Anne-Marie Eklund Löwinder
   
© 2011 IPv6 Forum Sweden Suffusion theme by Sayontan Sinha