IPv6 - the Internet Protocol version 6 - är basen för Internets tillväxt

IPv6 blir en större förändring i företagets interna och externa kommunikation. Det gäller att inte göra det till ett oöverblickbart mastodontprojekt, utan att integrera det i alla IT-projekt. Det börjar dock med en viktig fas – att alla ska lära sig och testa IPv6.

Post- och Telestyrelsen, PTS, har ett myndighetsansvar i införandet av IPv6 i offentlig sektor. Man gör på sin webbsida väldigt klart varför det är viktigt med IPv6:

Att införa IPv6 vid sidan av IPv4 är därför en förutsättning för en organisation att behålla och förbättra sin förmåga att kommunicera via internet.

Att införa IPv6 - en praktisk vägledning (PTS)

Man föreslår också ett sätt att angripa IPv6 som i korthet är enligt följande:

  • Inventera
  • Planera
  • Genomföra
  • Förvalta

PTS har tagit fram en vägledning för myndigheter som är läsvärd för alla. Ladda hem den och läs – oavsett om du jobbar i en myndighet eller inte!

Bloggen IPv6Friday.org skriver också om IPv6-projektet under rubriken Your IPv6 Project :: 10 steps forward

 Hur lägger man upp IPv6-projektet?  January 30, 2012  Posted by oej on January 30, 2012 , ,
 
© 2011 IPv6 Forum Sweden Suffusion theme by Sayontan Sinha