Medlem i IPv6-Forum Sverige

Vi är nu 14 medlemmar i IPv6 Forum Sverige! För att bli medlem vill vi att organisationen – företaget eller föreningen –  jobbar med IPv6 på ett eller annat sätt och är berett att delta i arbetet med att föra ut kunskap om IPv6 och bygga upp detta forum för erfarenhetsutbyte.

Välkomna våra nya medlemmar:

  • Abundo AB
  • Halon Security AB
  • Consulta AB

 

 14 medlemmar i IPv6 Forum – och fler på väg!  January 20, 2012  Posted by oej on January 20, 2012 
© 2011 IPv6 Forum Sweden Suffusion theme by Sayontan Sinha